skip to Main Content
ga naar   Obase

KERNWOORD: SAMEN

Samen betekent voor ons dat de kinderen van en met elkaar leren. Leren van en met elkaar zorgt voor betrokkenheid waarbij kinderen, leerkrachten en ouders elkaar helpen en steunen. Daar kan alleen maar sprake van zijn wanneer er een goede samenwerking is tussen de kinderen, de ouders en de school. Goede onderlinge relaties bevorderen het vertrouwen, zodat ieder kind gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen. Kinderen gaan met plezier naar school en leren beter als hun ouders betrokken zijn bij de school.

ZO DOEN WE DAT! ONZE KERNWOORDEN

ONZE CONTACTGEGEVENS

Back To Top