skip to Main Content
ga naar   Obase
Ouderraad

De ouderraad zorgt voor de begeleiding van feesten, schoolreizen, ouderavonden, het afscheid van groep 8 en wordt bij diverse andere activiteiten betrokken. Uit de kas van de ouderraad worden festiviteiten bekostigd, zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest, attenties voor gastsprekers op ouderavonden, schoolreisjes en vele andere zaken. Het beheer van deze middelen valt onder stichting het Stapelhof. Penningmeester en voorzitter zijn hier tevens de bestuursleden van.

De hoogte van vrijwillige ouderbijdrage zal toereikend zijn voor alle festiviteiten/activiteiten gedurende een schooljaar. Er wordt een reserve opgebouwd voor de activiteiten in het laatste schooljaar, zoals o.a. het schoolkamp. De vrijwillige ouderbijdrage is momenteel 47 euro.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Back To Top