skip to Main Content
ga naar   Obase
Wat Wij Doen? Het Kind Centraal Stellen!
Wat Wij Doen? Het Kind Centraal Stellen!
Samen Met Plezier Een Veilige En Rijke Leeromgeving Creëren
Bouwstenen Stapelen Voor De Toekomst!

Onze school

Onze school is gelegen in het centrum van Renesse aan de Mauritsweg 10. Sinds enkele jaren werken wij steeds met een leerlingaantal van rond de 70 leerlingen. Er wordt met drie combinatiegroepen gewerkt. Voor dit jaar is gekozen voor de combinaties groep 1/2/3 , groep 4/5/6 en groep 7/8. De groepen worden ondersteund door een onderwijsassistent en op dinsdag zijn in groep 4/5/6 en 7/8 beide leerkrachten aanwezig voor extra begeleiding en ondersteuning van leerlingen.

Als ouder of verzorger wilt u het beste voor uw kind. Dat geldt zeker ook voor de school waar uw kind naartoe gaat. Die moet niet alleen kwalitatief goed onderwijs, maar ook een veilige, vertrouwde omgeving bieden. Wij begrijpen dit maar al te goed en daarom staat op Stapelhof het kind centraal.

Naast kennisoverdracht, op moderne wijze aangeboden met behulp van een eigentijds, gevarieerd en uitdagend leerstofaanbod, willen we de leerlingen ook vaardigheden en inzichten bijbrengen. Ook wat betreft de sociaal- emotionele ontwikkeling willen we de leerlingen adequaat toerusten. Voor de leerlingen is op onze school voor- en naschoolse opvang mogelijk.

Wij zien u graag bij ons op school komen voor informatie, om een kijkje te nemen in de leslokalen of om uw kind bij ons op school in te schrijven. Tot ziens bij openbare basisschool Stapelhof.

ZO DOEN WE DAT!

kernwaarden-kleurblok-2
kernwaarden-kleurblok-2

Onze contactgegevens

Back To Top