skip to Main Content
ga naar   Obase
Ouderhulp

Ouders hebben een bijzondere plaats in de school, want wij vinden het van groot belang dat u nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind. Daarom zijn er commissies om de samenwerking tussen school en ouders goed te regelen.

U kunt op school meehelpen met allerlei activiteiten en spelletjes. Elk jaar vragen we u via een intekenlijst (ouderhulpboekje) zich hiervoor op te geven. Eventueel kunnen grootouders zich hiervoor ook opgeven. Een verplichting is dit uiteraard niet. Wel vinden we het van belang dat u zich beschikbaar stelt als vrijwilliger voor enige activiteiten. Bij een groter aanbod vrijwilligers hoeven dan niet steeds dezelfde mensen belast te worden. Het lukt niet altijd iedere opgave te honoreren, maar we stellen uw bereidheid zeer op prijs.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Back To Top