skip to Main Content
ga naar   Obase
Opvang

Buitenschoolse opvang (BSO)
In ons schoolgebouw zit Kibeo Kinderopvang. Mocht u gebruik willen maken van voor- en/of naschoolse opvang dan kan uw kind hier terecht. Voor vragen kunt u altijd binnenlopen bij de opvang of bij de school.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.kibeo.nl.
Tel: 0113-760379 of mail kcmauritsweg@kibeo.nl

ONZE CONTACTGEGEVENS

Back To Top