skip to Main Content
ga naar   Obase

KERNWOORD: VEILIGHEID

Op obs Stapelhof is ieder kind welkom. Ons uitgangspunt is om dezelfde taal te spreken, kinderen te zien en ervoor te zorgen dat zij in hun eigen kracht komen te staan. Pas als een kind zich als persoon veilig voelt binnen onze school, de groep en de klas zal het tot ontwikkeling komen.

ZO DOEN WE DAT! ONZE KERNWOORDEN

ONZE CONTACTGEGEVENS

Back To Top