skip to Main Content
ga naar   Obase

KERNWOORD: RIJKE LEEROMGEVING

Een rijke leeromgeving biedt kansen tot het verbreden en verdiepen van ervaringen en kennis. Het sluit aan bij de behoefte van de kinderen en doet recht aan de verschillen zodat ieder kind de kans krijgt om te ontwikkelen. Op obs Stapelhof creëren wij een rijke leeromgeving door activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.

ZO DOEN WE DAT! ONZE KERNWOORDEN

ONZE CONTACTGEGEVENS

Back To Top