skip to Main Content
ga naar   Obase

KERNWOORD: KIND CENTRAAL

Elk kind is uniek en heeft iedere dag recht op een persoonlijke uitdaging. Op obs Stapelhof is er ruimte voor de ontwikkeling van ieders talenten. Wij bieden een gedifferentieerd aanbod, zodat ieder kind binnen zijn eigen ontwikkeling en tempo wordt uitgedaagd.

ZO DOEN WE DAT! ONZE KERNWOORDEN

ONZE CONTACTGEGEVENS

Back To Top