skip to Main Content
ga naar   Obase

KERNWOORD: EIGENAARSCHAP

Wanneer een kind in staat is zelf verantwoordelijkheid te nemen over zijn leren, dan kan hij of zij blijven leren. Kinderen zijn goed te motiveren en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces en doelen als wij ze daartoe uitnodigen met uitdagend en betekenisvol onderwijs.

ZO DOEN WE DAT! ONZE KERNWOORDEN

ONZE CONTACTGEGEVENS

Back To Top