skip to Main Content
ga naar   Obase
Opvang

Tussenschoolse opvang (TSO)
Op obs Stapelhof wordt de overblijf in eigen beheer geregeld. Opgave van deelnemers in Renesse loopt via mw. Anja Plandsoen. De regels die gelden voor het overblijven hebben betrekking op de omgang en tafelmanieren en zijn verkrijgbaar via de contactpersoon. De kosten voor het overblijven kunt u met haar verrekenen. Deze zijn € 2,- per keer, maar met een strippenkaart krijgt u twee keer overblijven cadeau. Contactpersoon is mw. Anja Plandsoen: 0653449274 of 0111-462925.

Buitenschoolse opvang (BSO)
In ons schoolgebouw zit Kibeo Kinderopvang. Mocht u gebruik willen maken van voor- en/of naschoolse opvang dan kan uw kind hier terecht. Voor vragen kunt u altijd binnenlopen bij de opvang of bij de school.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.kibeo.nl.
Tel: 0113-760379 of mail [email protected]

ONZE CONTACTGEGEVENS

Back To Top